استخدام کارآموزان

کارجویان عزیز میتوانند مشخصات خود را در فرم زیر وارد کنند تا توسط کارشناسان ما بازبینی و بررسی شده و در نهایت با شما تماس گرفته شود.
  • 1- اطلاعات شخصی:

  • 2- خدمت نظام وظیفه:

  • 3- سوابق تحصیلی و آموزشی:

  • 4- تجربیات شغلی:

  • 5- آشنایی به زبان انگلیسی، کامپیوتر و سایر دوره ها:

  • 1- زبان انگلیسی:

  • 2- آشنایی با کامپیوتر:

  • 6- نحوه همکاری:

  • 7- چگونگی آشنایی شما با گروه مالی گویا حساب: