کارشناس رسمی دادگستری وظیفه دارد در مواردی که قاضی ، پرونده ای را برای اظهارنظر تخصصی به او ارجاع می دهد ، نظر کارشناسانه خود را در مورد موضوع مورد سوال اعلام نماید. گروه مالی گویاحساب با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های مختلف انواع خدمات ذیل را ارائه می نماید.

انواع خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

  • انواع خدمات کارشناسی رسمی دادگستری
  • کارشناس دادگستری در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی مطابق با ماده ۴۱۲ قانون تجارت
  • مدیر تصفیه در حوزه پرونده های ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تعیین و کارشناسی ارزش سهام شرکتها
  • ارزیابی و تجدید ارزیابی املاک و دارایی ها