خدمات حسابرسی، خدماتی است برای اعتبار بخشی به صورتهای مالی که توسط استفاده کنندگان مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.گروه مالی گویا حساب با همکاری حسابرسان مستقل و همچنین موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی خدمات متنوعی در این بخش ارایه می‌دهد. همچنین گروه مالی گویاحساب شرایط فعلی سازمان شما را ارزیابی و نقاط ضعف سیستم‌های کنترلی موجود را شناسایی می‌ نماید و سپس برنامه منسجمی را تحت عنوان گزارش حسابرسی داخلی یا عملیاتی ارائه خواهد کرد.

 

انواع خدمات حسابرسی

  • حسابرسی صورتهای مالی سالانه
  • حسابرسی مالیاتی و حسابرسی ویژه
  • تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بازرس قانونی
  • صدور انواع گزارش مالی جهت ارائه به بانکها و سازمان امور مالیاتی کشور