خطاها و سوء استفاده‌های مالی همواره از بزرگترین نگرانی‌های مدیران بوده است .گروه مالی گویا حساب، با بررسی میزان انطباق عملیات‌های شرکت با استانداردهای حسابداری و قوانین جاری کشور، مسیر امن فعالیت را نشان می‌دهد تا از هرگونه خطا و سو استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

 

انواع خدمات حسابداری

  • طراحی و پیاده سازی کدینگ سیستم های حسابداری
  • تهیه انواع گزارشات مالی مدیریتی میان دوره و سالیانه
  • مشاوره و مجری سیستم های حسابداری
  • مشاوره و مجری انواع خدمات مالی،بیمه ای،بانکی و مدیریت
  • استقرار نیرو و کادر حسابداری بصورت پاره وقت
  • انجام امور حسابداری و اعزام حسابدار به صورت تمام وقت، پاره وقت یا پروژه‌ای
  • انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی